APPS Türkiye Lokalizasyonu

Programın yerel mevzuata uygunluğu açısından yapılan lokalizasyon çalışmaları sonucunda çek/senet işlemleri yerelleştirilmiş, legal zorunluluk ihtiva eden muhasebe raporları kapsam dahilindedir.
Şirkete gelen çeklerin bilgilerinin muhasebe ve banka sistemine otomatik aktarımı sağlanacaktır. İstenirse çekin taranmış halinin eklenebilmesi mümkün olacaktır. Bu kapsamda banklarla bir çalışma yapılması gerekmektedir. Tahsilatların bankalardan otomatik kayıtlara aktarımı ve istisnaların yönetimi sağlanacaktır. Bu kapsamda banklarla bir çalışma yapılması gerekmektedir. Ciro edilen çeklerin yönetimi gerçekleştirilebilecektir. Otomasyon için; bu tür uygulamaları destekleyen banklarla ek bir çalışma yapılması gerekmektedir.